Coronavirus

Volg hier de recente ontwikkelingen en afspraken in onze scholengemeenschap rond het Coronavirus:

UPDATE DONDERDAG 19/03/2020

HUIDIGE MAATREGELEN VOOR ONS STEDELIJK BASISONDERWIJS (19 maart 2020 - 9:15)


  • De lessen blijven geschorst. We zetten verder in op onderwijs op afstand via www.sbsroeselare.be en via Google Classroom.
  • Als scholen nemen we onze verantwoordelijkheid maar we zijn tegelijk bezorgd over het welzijn van het onderwijzend personeel.
  • Aan de scholen wordt gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (volledige lijst uit het Belgisch Staatsblad) zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie.
  • Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.
  • We vragen om dit formulier in te vullen enkel wanneer je opvang nodig hebt voor de komende week.
  • We vragen hierbij evenwel een ATTEST of BEVESTIGING van de WERKGEVER. Dit om iedereen maximaal veilig te stellen!
  • Het leerlingenvervoer voor SBS De Brug en voor SBS De Vlieger wordt in de komende periode niet verder georganiseerd.


VRAGEN?

Neem als ouder gerust contact op met je stedelijke basisschool.

ALGEMENE INFO:

Affiche - corona 2020-02-28.pdf

www.info-coronavirus.be

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be