DIGISPRONG

Vanuit de Vlaamse overheid kregen de 3 scholen middelen om te investeren in de ICT infrastructuur, een sterk ondersteunend en doelgericht schoolbeleid, aangepaste middelen en ICT competente leerkrachten.

SBS Roeselare investeert met deze middelen in ...

  • 450 Chromebooks voor de leerlingen

  • 150 Chromebooks voor de leerkrachten

  • professionalisering voor de leerkrachten op maat

  • ICT vaardige leerlingen

  • vernieuwing van het netwerk in de 3 scholen

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook ziet eruit als een laptop maar werkt volledig online binnen de Google omgeving.
Word, Excell, Powerpoint zal je er niet terugvinden, maar wel Documenten, Spreadsheets en Presentaties.

Door de eenvoud van het toestel zorgt dit voor een eenvoudig gebruik van het toestel.

Chromebooks in de klas voor L1 tot en met L4

Voor de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar zijn er naast het ICT lokaal en de iPads, extra Chromebooks aangekocht. Deze toestellen worden ook in de lessen gebruikt.
Iedere leerling heeft een account waardoor iedereen gebruik kan maken van de Chromebook.

Eigen Chromebook voor L5 en L6

Met een bruikleenovereenkomst tussen de ouders en school krijgen de leerlingen een persoonlijk toestel om gratis te gebruiken van 1 september tot halfweg juni. Dit toestel wordt geïntegreerd in de lessen wiskunde, taal, WO, beeld, ...
Het toestel kan ook worden meegenomen naar huis. We voorzien hiervoor een hoes. De leerling kan dit toestel
gebruiken om huiswerk te maken of om extra te oefenen.
Per leerling wordt er ook een adapter voorzien. De adapter blijft thuis en vragen we terug op het einde van het schooljaar.

Naast deze Chromebook heeft de leerling ook een schoolaccount. Enkel met dit schoolaccount kan je het toestel gebruiken.
Een extra app. installeren op de Chromebook is door de leerling niet mogelijk.

Iedereen mediawijs, daar streven we voor.

Mediawijsheid is het bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. Om goed deel te kunnen nemen, zijn diverse competenties nodig.
We willen onze leerlingen leren kritisch omgaan met alle invloeden die de digitale wereld biedt. Daarnaast willen we de leerlingen leren om op een correcte manier om te gaan met deze media.
Op het schoolaccount van uw zoon/dochter zijn er beperkingen ingesteld. Alles wat Google niet passend vindt voor een kind ouder dan 12 jaar is afgesloten.

Het aanleren van deze competenties kunnen we niet alleen. Hiervoor is er een samenwerking nodig met jou, als ouder.
Informeer de school indien je iets opmerkt. Controleer het surfgedrag van je kind en bespreek dit met je kind.

Met deze samenwerking en het aanleren van de competenties hopen we dat de kinderen bewust omgaan met de vele media.