Schoolverandering

Schoolverandering

Ouders kiezen een school voor hun kind omdat ze er een goed gevoel bij hebben.

Natuurlijk hangt de schoolkeuze ook af van praktische zaken zoals de voor- en naschoolse opvang.

Na een weloverwogen keuze kunnen de ouders in de loop van een schooljaar steeds van school veranderen.

De nieuwe school zorgt voor de inschrijving en verwittigt de vorige school.

De overdracht van leerlingengegevens is wettelijk geregeld.

Voor het bijzonder onderwijs is een attest van het CLB nodig.

Neem gerust contact op met de nieuwe school van uw keuze.

Is er nog plaats in het stedelijk basisonderwijs?

In de 3 stedelijke basisscholen is er een bovengrens (maximaal aantal kinderen per geboortejaar/leerjaar).

Die bovengrens ligt vast op 50 kleuters per geboortejaar en 50 leerlingen per leerjaar (onderverdeeld in 2 of meer klasgroepen).

Voor sommige geboortejaren of leerjaren is de capaciteit verhoogd. In dat geval spreken we van bubbeljaren.


Contacteer telefonisch de school om het aantal vrije plaatsen voor een bepaald schooljaar te weten.