Typlessen

Vanaf schooljaar 2022-2023 voorzien we voor de leerlingen van L4, L5 en L6 typlessen.

Waarom typlessen?
Vlot blind kunnen typen is vandaag de dag essentieel om mee te kunnen in deze steeds meer digitale wereld.
En dat begint al in het onderwijs. Vanaf het 5e leerjaar wordt er van kinderen verwacht dat ze allerlei schooltaken met de chromebook kunnen afwerken. Wie kan blind typen, heeft daarbij een serieus streepje voor. Wij willen daarom zoveel mogelijk kinderen de kans geven om deze v
aardigheden aan te leren.
Dit is geen verplichting maar
wordt sterk aangeraden.

Hoe?

Op een speelse manier gaan de kinderen leren typen. Ze leren vinger per vinger blind typen. Ze krijgen hiervoor 10 lessen. Maar belangrijk om te weten is, is dat er ook huiswerk is. Om te leren typen moeten de kinderen memoriseren en dit lukt enkel door veel te oefenen. Het huiswerk wordt wekelijks klaargezet. De leerkacht volgt op, maar van de ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen stimuleren om te oefenen.

Door wie? In iedere school is er een leerkracht die een opleiding volgde om de typlessen te kunnen geven.

Wanneer? De lessen gaan telkens over de middag door.

Aantal lessen? 10 lessen van 1 uur

Wat heb je nodig?

In de klas werken de kinderen op een toestel van school. Om het huiswerk te kunnen maken, hebben de kinderen ook thuis een toestel nodig.

Naast het toestel heeft je kind ook een apart toetsenbord nodig.
Heb je geen toetsenbord? Dan kan je er eentje lenen gedurende die 10 weken. Je kind krijgt deze dan met de eerste les mee naar huis. Met de laatste les brengt je kind deze terug mee naar school. Dit wordt gratis in bruikleen gegeven.

Kostprijs? €35,00. Bij inschrijving wordt er een voorschot gevraagd van €15.00

Hoe inschrijven? info volgt via school

Meer info over de methodiek?