Schoolreglement

Schoolreglement

Het schoolreglement is een juridisch bindende afspraak tussen school en ouders. De rechten en plichten van ouders en leerlingen komen er aan bod. De Gemeenteraad van de stad Roeselare keurde op 27 juni 2017 het aangepaste schoolreglement aan.

Elke school heeft daarnaast een afsprakennota dat een uitwerking is van het schoolreglement.

De afsprakennota is terug te vinden op de website van onze scholen.

Schoolreglement 2019-2020.pdf