Opvang

In alle stedelijke basisscholen wordt er opvang voorzien. Ofwel wordt deze door de school zelf georganiseerd ofwel in samenwerking met KIDZ.

Opvang op school

De (les)activiteiten op school starten om 8.30 u. Vanaf 8.00u. gaat de schoolpoort open. Wie vroeger aankomt gaat naar de ochtendopvang. Deze is betalend.

's Middags starten de (les)activiteiten om 13.15 uur. Vanaf 13 uur is de poort terug open.

Over de middag - niet op woensdag - kunnen de kinderen op school blijven eten: een eigen lunchpakket of een warme maaltijd. Naast de prijs van de maaltijden wordt er 1,20 euro aangerekend voor de middagopvang. U krijgt hiervan een fiscaal attest.

Naschools worden de kinderen een kwartier gratis op school opgevangen.

Daarna start de betalende opvang: spelopvang voor de jongsten of studieopvang voor de oudere leerlingen op school. In De Vlieger wordt deze opvang door KIDZ georganiseerd. De andere basisscholen organiseren dit zelf.

Op de website van de school vindt U alle info i.v.m. de opvang terug.


Opvang in Kidz

Het zorgbedrijf staat in voor de voor- en naschoolse opvang en voor de opvang tijdens schoolvrije dagen.

Er is KIDZ Roeselare in de Kokelarestraat en KIDZ Rumbeke in de Louis Leynstraat.

Eenmaal ingeschreven kan je er terecht van 6.45 u. tot 19u.