Opvang

Natuurlijk hangt de schoolkeuze ook af van praktische zaken zoals de voor- en naschoolse opvang.

In alle stedelijke basisscholen is er daarom de nodige opvang: ofwel door de school georganiseerd ofwel in samenwerking met KIDZ.

Opvang op school

In de regel starten de (les)activiteiten op school om 8.30 uur. Minstens een kwartier daarvoor kunnen de kinderen op de school terecht. 's Middags starten de (les)activiteiten om 13.15 uur.

Vanaf 13 uur is de poort terug open.


Over de middag - niet op woensdag - kunnen de kinderen blijven eten: een eigen lunchpakket of een warme maaltijd. In de prijs van de maaltijden is de opvang op school voorzien over de middag.


Naschools kunnen de kinderen minstens nog een kwartier onder toezicht op school terecht.

Daarna start de opvang: spelopvang op school of i.s.m. KIDZ Rumbeke voor de jongsten of studieopvang voor de oudere leerlingen op school.

Bekijk de website van elke school afzonderlijk om de opvangmogelijkheden te bekijken.


Opvang in Kidz

Het zorgbedrijf staat in voor de voor- en naschoolse opvang en voor de opvang tijdens schoolvrije dagen.

Er is KIDZ Roeselare in de Kokelarestraat en KIDZ Rumbeke in de Louis Leynstraat.

Eenmaal ingeschreven kan je steeds terecht van 6.45 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds.