Levensbeschouwelijke vakken

Levensbeschouwing - godsdienstkeuze

In het pedagogisch project van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare staat duidelijk omschreven :

  • de school respecteert de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige opvattingen van ouders en de kinderen

  • de school waarborgt de vrije keuze van één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer of de vrijstelling ervan


Bij de kleuters wordt de neutraliteit gerespecteerd. Er zijn geen lessen levensbeschouwing in de kleuterafdeling.

Voor de lagere school maken de ouders voor hun kind een keuze. Alle officieel erkende godsdiensten worden aangeboden. Een vrijstelling aanvragen kan ook.

Er moet een keuzeformulier worden ingevuld voor de start in het eerste leerjaar.

Wilt u, als ouder, van keuze veranderen, dan gaat u langs op school en vult u een nieuw formulier in. Opgelet : dat kan enkel vóór 30 juni voor het daaropvolgend schooljaar.