Levensbeschouwelijke vakken

Levensbeschouwing - godsdienstkeuze

In het pedagogisch project van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare staat duidelijk omschreven :

  • de school respecteert de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige opvattingen van ouders en de kinderen
  • de school waarborgt de vrije keuze van één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer of de vrijstelling ervan

Bij de kleuters wordt de neutraliteit gerespecteerd, maar voor de lagere school maken de ouders voor hun kind een keuze.

Dit gebeurt bij de inschrijving door het keuzeformulier in te vullen. Vrijstelling aanvragen kan ook.

Wilt u, als ouder, van keuze veranderen, dan gaat u best langs op school en vult u een nieuw formulier in.

Opgelet : dat kan enkel vóór 30 juni voor het daaropvolgend schooljaar of na inschrijving.